Forside / HHX / Studiemiljø

Studiemiljø

Et godt studiemiljø er et miljø, hvor eleverne har det godt med hinanden, hvor de modtager god undervisning samt ikke mindst, hvor der er en række spændende aktiviteter både i og uden for skoletiden. Her er nogle eksempler på hvad vi i handelsgymnasiet har fokus på:

Elevråd: Skolen har et Elevråd. Vi anbefaler, at eleverne tager Elevrådets rolle meget seriøst, idet der er mulighed for at få indflydelse på flere ting igennem arbejdet i Elevrådet. Der er valg til Elevrådet i skoleårets start.  Der skal vælges en repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse. Elevrådet arrangerer bl.a. Fredagscafe og Elevfester.

Skolefester: Vi har skolefester ca 4 gange om året. Festerne arrangeres i samarbejde med nogle lærere. Der er vagter fra et vagtfirma til stede ved alle skolefesterne.
 
Elevcafé: Vi har en elevcafé, hvor der er fredagsbar på baggrund af elevrådets planer. Det er også her, vi har vores fodboldspil.

Intro-forløb: Vore nye elever har altid et intro-forløb den første uge eller de første dage, hvor de bliver introduceret til skolen, eleverne, årets gang m.m.

Studierejser: På 2. år arrangeres der studieture. Studieturene går til mange europæiske rejsemål, og rejsemålet bestemmes af klassens lærere.

Læs også: HHX-MAGASINET!

Efter skoletid: Vi har også aktiviteter for elever, som godt kan lide at diskutere og være aktive omkring faglige emner efter skoletid. Som noget forholdsvis nyt er der startet en filmklub. Filmene der vises vil blive diskuteret, og er derfor med til at støtte faget dansk. Derudover har vi en webbaseret skoleavis, som drives af lærere og elever med særlig interesse for at udtrykke sig i ord på tryk med en etisk tilgang. Vi har en Innovationscafe, hvor eleverne kan finde inspiration og dyrke de gode, innovative ideer.

DM i Skolehåndbold: Interesserede elever deltager ofte i de årlige DM i skolehåndbold. Læs og se mere her

Gallafest: Skoleåret slutter med en gallafest for vore 3. års elever. 

Elevtrivsel: Mindst hvert 3. år gennemføres en undersøgelse af skolens studiemiljø. Resultaterne offentliggøres på skolens hjemmeside. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en handlingsplan, som er fremadrettet - altså ting vi skal have fokus på i det indeværende skoleår.
 
Lectio: Vi bruger Lectio til skemavisning og som e-læringsplatform. I Lectio vil du kunne se dit ugentlige skema, og det anbefales at checke Lectio dagligt for skemaændringer. I Lectio kan du også følge udviklingen i dit fravær.
 
IT: På Hestkærvej er der trådløst netværk. Hvis du medbringer din egen bærbare computer, vil du således kunne tilgå skolens netværk frit. Det indebærer dog, at du overholder nogle love og regler, som er nærmere beskrevet i skolens IT-reglement, som er beskrevet nærmere her. Når du skal udskrive eller tage kopier, kan du benytte de kopimaskiner/printere, der er opstillet til eleverne.
 
Bibliotek: Skolen har et bibliotek, der er beliggende på Hestkærvej. Du finder biblioteksdatabasen her.
 
For at opretholde et godt studiemiljø i den daglige undervisning har vi et sæt studie– og ordensregler, som det er en god ide at kende. Studie- og ordensreglerne danner grundlaget for, at eleverne trives på skolen.

> Du kan læse nærmere om Studie- og Ordensreglerne her.