Forside / HTX

Teknisk Gymnasium htx


Velkommen til htx i Frederikshavn og Hjørring

Htx er en 3-årig gymnasial uddannelse med fokus på natur-videnskabelige fag, idræt, teknologi og teknik, kommunikation og IT, som vi udbyder i både Frederikshavn og Hjørring.

Studieretningerne hos os har klart forskellige profiler, så gymnasieforløbene skal kunne imødekomme elevernes mange forskellige interesser inden for naturvidenskab, teknologi og kommunikation. Fælles for alle studieretningerne er, at vi arbejder med teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger, hvor de naturvidenskabelige fag sættes i sammenhæng med andre obligatoriske fag som dansk, engelsk, samfundsfag, teknologihistorie og kommunikation/it.

Undervisningen på htx tilrettelægges, så den giver mulighed for såvel teoretiske som praktiske eksperimenter. Vi lægger stor vægt på fagenes samspil, på projektarbejdsformen og på at undervisningen skal være meningsfyldt. En stor del af undervisningen foregår i laboratorier og værksteder, hvor teorier og ideer omsættes til praksis.

EUC Nord har ca. 600 studerende på htx-uddannelsen fordelt ligeligt i Frederikshavn og Hjørring. Vi har derfor på begge adresser et gymnasium, hvor størrelsen bidrager til en atmosfære præget af nærhed og samarbejde. Fælles for dem er, at de vægter det faglige niveau og elevernes sociale miljø højt.

At være to tekniske gymnasier i samme organisation betyder, at gode initiativer og erfaringer bliver fælles. Dette er med til at sikre den høje kvalitet i undervisningen, som vi er kendt for, og som giver vores elever gode forudsætninger for at fortsætte på en videregående uddannelse.

Følg vores hverdag på facebook - Frederikshavn / Hjørring